Kemi i Kredsløb (KiK)

Kemi i Kredsløb er et partnerskab, der skal hjælpe danske virksomheder med at reducere problematiske kemiske stoffer i deres produkter.

Klik på http://www.kemiikredsloeb.com/-linket for at åbne materialet.