Kemi i Kredsløb (KiK)

Kemi i Kredsløb er et partnerskab, der skal hjælpe danske virksomheder med at reducere problematiske kemiske stoffer i deres produkter.

Click http://www.kemiikredsloeb.com/ link to open resource.