ECHAs "Register of Intentions" og tidlig aktion

Der kan være behov for aktion allerede inden, et stof er registreret på listen over stoffer (RoI), som Kemikaliagenturet (ECHA) har til hensigt at placere på kandidatlisten over problematiske stoffer (SVHC).

Du har her mulighed for at drøfte emnet med andre, stille spørgsmål og bidrage med synspunkter og erfaringer.

* RoI: Register of Intentions

* ECHA: European Chemicals Agency

* SVHC: Substances of Very High Concern

(There are no discussion topics yet in this forum)