Skip to main content

General forums

Forum Description Discussions
About this forum

Under REACH substances with certain hazardous properties (e.g. carcinogens, endocrine disruptors and persistent, bioaccumulative and toxic substances) can be included in the so-called Candidate List - Substances of Very High Concern (SVHC) - and subsequently be regulated to make sure that the ...
0

Learning forums

Section Forum Description Discussions
Discussions ECHAs "Register of Intentions" og tidlig aktion

Der kan være behov for aktion allerede inden, et stof er registreret på listen over stoffer (RoI), som Kemikaliagenturet (ECHA) har til hensigt at placere på kandidatlisten over problematiske stoffer (SVHC).

Du har her mulighed for at drøfte emnet med andre, stille spørgsmål og bidrage med ...

0