ES leveret til slutbruger

Strengt kontrollerede forhold

Strengt kontrollerede forhold

by Anne Rathmann Pedersen -
Number of replies: 0

Anvender du et stof, der kun er registreret som mellemprodukt?

Der er mange stoffer, som er registreret som mellemprodukter under REACH.

Måske har I oplevet at blive kontaktet at jeres leverandør, som beder jer bekræfte, at I kun anvender et bestemt stof under strengt kontrollerede forhold?

Hvis I har fået oplyst fra jeres leverandør, at stoffet, som I modtager, kun kan anvendes under strengt kontrollerede forhold, betyder det, at stoffet er registreret som et mellemprodukt. I sådan et tilfælde foreligger der ikke en vurdering af stoffets farlighed eller en vurdering af risikoen ved anvendelse af stoffet.  

Registreringen er foretaget under forudsætning af, at alle i varekæden implementerer strengt kontrollerede forhold i deres håndtering af stoffet.  Registranten af stoffet skal kunne dokumentere, at dette sker, og kan derfor forventes at efterspørge disse oplysninger hos kunderne i varekæden.

Hvis I ikke er i stand til udelukkende at håndtere stoffet under strengt kontrollerede forhold, som er beskrevet I REACH art 18.4 a) til f), kan I evt. vælge en anden leverandør. Dette kræver, at der udover en registrering som mellemprodukt også er en fuld registrering af stoffet. I kan læse mere om dette på ECHA’s hjemmeside http://echa.europa.eu/information-on-chemicals