Section Name Description
Materials used in workshop 2014 URL Vejledning om informationskrav og kemikaliesikkerhedsvurdering - Eksponeringsscenariets format

ECHA Guidance in Danish

File ECHA Guidance - Chapter R12 - Appendices

Use descriptor system

File DPD Addition rules

DPD+ addition rules for R-phrases

File CEFIC - DPD Generic concentration limits

DPD GCL

File CEFIC - DPD+ method

CEFIC doc

File CEFIC - ES check

CEFIC document on ES

File CEFIC - PROC inclusion hierarchy

extract from CEFIC document

Folder Presentations from workshop on exposure scenarios - 26th of May 2014

Præsentationer fra workshop 26. maj 2014

Folder Cases for formulatorer (exercises)

I denne mappe er der tre cases for formulatorer og dertilhørende løsningsforslag.

Folder Cases for slutbrugere

I denne mappe er der en beskrivelse af cases målrettet slutbrugere, samt forslag til løsninger.

Tools Folder ES Creator based on DPD+ method

ES Creator is a light excel-based version of  ESmodifier. In the folder you will find 6 excel-files and a short Manual, which you need to download to your computer to the same folder. Furthermore, you will find an expample of an ES created by ES Creator. When you want to run the ES Creator, you will only need to open the ES Creator file (from your computer). In order to run ES Creator: macros need to be enabled. Please also note a short guidance on the use of ES Creator can be found in the READ-ME sheet of ES Creator.

Folder ES-APB-Compare

Excel-værktøj til en sammenligning mellem aktuelle anvendelser og de krav, der står i et modtagent eksponeringsscenarium (Excel tool for comparing your own use of a chemical substance or product with the uses included in the exposure scenario from your supplier).

En kopi af værktøjet skal gemmes lokalt på din hardisk. Værktøjet skal køres fra din harddisk. Husk at aktivere makroer. Arket "Vejledning" indeholder en kort beskrivelse af værktøjet. (A copy of the tool will be locally downloaded on your computer. Please open ES-APB-Compare from the "Downloads" folder of your computer to run the tool. Please note that macros should be enabled in order to run the tool. The sheet "Vejledning" includes a short description of how to run the tool (in Danish)).

Folder Tool