Section Name Description
Information sharing Page GHS in Turkey
URL CLP Regulation

Link to ECHA's webpage on CLP legal text.

URL Guidance on labelling and packaging

ECHA Guidance on labelling and packaging according to CLP.


URL CLP-forordning

Link til ECHAs hjemmeside om CLP-lovtekst. Her kan du finde den sidste konsoliderede version af CLP, den originale tekst fra 2008 og de efterfølgende ændringer (ATP).

Klik på "da" for dansk.

URL Vejledning om mærkning og emballering

ECHAs Vejledning om mærkning og emballering i henhold til CLP.

Tools URL GHS portal

Learn about GHS, compare implementation in different countries and keep yourself updated with the last news on GHS.

File ChemClass - How it works

A short try-on video on how to classify a mixture using ChemClass.