Articles

En importør,  producent og leverandør af en artikel i EU skal vide om artiklen indeholder et eller flere stoffer på EUs liste over særligt problematiske stoffer (SVHC). Denne liste er kendt som "kandidatlisten" og findes på kemikalieagenturets webside.

I dette forum tilbyder vi aktiviteter og redskaber med fokus på kravene i REACH:

  • Erfaringsudveksling under "Diskussioner"
  • Udvalgte vejledninger og henvisninger til materiale om artikler under "Dokumenter"
  • En interaktiv database under "Værktøjer"
  • Et kort  introkursus  under "Onlinekurser"