SCOR og problematiske stoffer i forsyningskæden

Den nuværende SCOR-model har defineret to mål, som omfatter farlige stoffer. Det drejer sig om:

  1. Andelen af farligt materiale brugt under produktionsprocessen udtrykt i procent (vægt%) af det samlede materialeforbrug (SCOR-kode: AM. 3.14)
  2. Andelen af farligt affald i procent af den totale affaldsmængde (SCOR-kode: AM. 3.15)

Begge er niveau-3 mål. Målene hører til under management effektivitet og er kædet sammen med produktionsprocessen MAKE. Det første mål ligger under processen "Producere og teste", mens det andet mål hører til under "Affaldsbortskaffelse".   

SuistanableSCOR indeholder dernæst mål for farligt og ufarligt affald for en virksomheds udledning af affald på både fast og flydende form. Målene er kædet sammen med følgende processer i forsyningskæden PLAN, SOURCE, MAKE, DELIVER og RETURN, således at det er muligt at aflede og fastsætte totale mål for hele forsyningskæden. 

SCOR indeholder imidlertid ikke i dag mål for reduktion af problematiske stoffer, der kan hindre målet i en cirkulær økonomi: nul-affald.

Senest ændret: mandag, 8. april 2019, 12:50