Kort introduktion til SCOR og den cirkulære forsyningskæde

1. Kort om SCOR

Udviklingen af "Supply Chain Operations Reference" (SCOR) modellen blev påbegyndte i 1996 af konsulentfirmaet PRTM. Modellen blev efterfølgende anerkendt af 69 virksomheder og forankret i en non-profit organisation Supply Chain Counsil (SCC) (Ntabe et al 2014 ). I dag bliver SCOR administreret af APICS - SCC. APICS er en forkortelse for American Production and Inventory Control Society, som du kan læse mere om her: APICS

Det er en komite af frivillige, der driver videreudviklingen af SCOR og sikrer, at nye forslag bliver vurderet og afprøvet, inden de bliver en integreret del af SCOR.

SCOR blev udviklet med det formål at få et redskab, der forbinder velkendte koncepter inden for forretningsprocesteknik, benchmarking, procesmåling og organisationsdesign. Modellen sammenkæder således forretningsprocesser, performancemål, praksis og de ansattes færdigheder (http://www.apics.org/apics-for-business/frameworks/scor). SCOR hjælper  virksomhederne med at optimere og styre processerne í forsyningskæden og i sidste ende tilfredsstille kundernes krav.

SCOR integrerer processerne: plan, source, make, deliver, return og enable lige fra en virksomheds leverandørers leverandører til kundernes kunder. Det er illustreret i figuren nedenfor, som er hentet fra  APICS.SCOR understøtter analyse af forsyningskæden på flere niveauer. Den er hirakisk opbygget i tre generelle nivauer: 1. procestyper,  2. proceskategorier og 3. proceselementer. Disse tre niveauer er alle beskrevet i SCOR. Modellen omtaler også et fjerde niveau, som omfatter virksomhedsspecifikke aktiviteter. I det følgende er der givet eksempler på de tre generelle niveauer i SCOR.