• General

  • Mål i forsyningskæden for uønsket kemi

   I dette modul finder du forslag til formulering af mål for forsyningskæden med henblik på at minimere indholdet af problematiske stoffer i materialestrømmen. 


   Det er af stor betydning, at de enkelte led i forsyningskæden arbejder sammen om at udfase og begrænse problematiske stoffer fra materialestrømmen. Anvendelse af en internationalt anerkendt forsyningskædemodel som den, der er beskrevet i modulet "SCOR og den cirkulære forsyningskæde", vil smidiggøre dette arbejde.

   • I e-dokumentet "SCOR og problematiske stoffer i forsyningskæden" kan du se, hvordan farlige stoffer er håndteret i den nuværende udgave af SCOR (12. udgave fra 2018).
   • E-bogen "Mål for problematiske stoffer i produkter og materialer" indeholder forslag til mål for problematiske kemiske stoffer, som I vil kunne benytte i jeres forsyningskæde. Den beskriver også, hvordan målene vil kunne integreres i den eksisterende SCOR-model. Samtidig indeholder bogen link til værktøjer, der kan understøtte jeres arbejde med at styre uden om de problematiske stoffer. Vi har primært fokus på emballager, men mål og metoder kan også bruges til andre produkter, ligesom målene vil kunne integreres i andre forsyningskædemodeller end SCOR.

  SCOR og den cirkulære forsyningskædeFrivillige standarder og certificeringer